Οι μεταφράσεις
πρέπει να γίνονται από μεταφραστές

Επίσημες επικυρωμένες μεταφράσεις σε ένα εύρος γλωσσών,
ευρωπαϊκών και μη, σε προσιτές τιμές,
με σεβασμό στις ανάγκες των πελατών μας για την άμεση εξυπηρέτηση τους.

Αξιοπιστία

Ποιότητα

Υπευθυνότητα

Συνέπεια

Μεταφραστικές Υπηρεσίες

Μεταφραστικές Υπηρεσίες - Δημόσια Έγγραφα - Verba Scripta

Δημόσια Έγγραφα

Πιστοποιητικά γέννησης, βάπτισης, γάμου, θανάτου, οικογενειακής κατάστασης, ποινικά μητρώα, βεβαιώσεις Δήμων, Υπηρεσιών (ΔΟΥ, ΔΕΗ, ΕΥΑΘ), Οργανισμών (ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ), Τραπεζών, διπλώματα οδήγησης, άδειες άσκησης επαγγέλματος, ταυτότητες/διαβατήρια, άδειες παραμονής, πιστοποιητικά στρατολογίας, υπεύθυνες δηλώσεις, ΦΕΚ

Μεταφραστικές Υπηρεσίες - Σχολικά και Πανεπιστημιακά Πτυχία - Verba Scripta

Σχολικές Βεβαιώσεις και Πανεπιστημιακά Πτυχία-Διπλώματα

Απολυτήρια Γυμνασίου/Λυκείου, αποδεικτικά σπουδών (δημόσιος και ιδιωτικός φορέας), αναλυτική βαθμολογία, βεβαιώσεις σπουδών, παράρτημα διπλώματος

Μεταφραστικές Υπηρεσίες - Νομικά Έγγραφα - Verba Scripta

Νομικά Έγγραφα

Δικαστικές αποφάσεις, πληρεξούσια, πρακτικά δικαστηρίων, καταστατικά εταιρειών-σωματείων, διάφοροι τύποι συμφωνητικών/συμβάσεων/συμβολαίων, πιστοποιητικά ΓΕΜΗ, συμβολαιογραφικές πράξεις, κτηματολογικά αποσπάσματα

Μεταφραστικές Υπηρεσίες - Οικονομικά Έγγραφα - Verba Scripta

Οικονομικά Έγγραφα

Φορολογικές δηλώσεις, αποδείξεις/ τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, ισολογισμοί, λοιπές βεβαιώσεις ΔΟΥ

Μεταφραστικές Υπηρεσίες - Ιατρικά Έγγραφα - Verba Scripta

Ιατρικά Έγγραφα

Ιατρικές αποδείξεις, γνωματεύσεις/εκθέσεις, εργαστηριακές εξετάσεις (εξετάσεις αίματος), βιβλιάρια υγείας κι εμβολίων

Μεταφραστικές Υπηρεσίες - Άλλα - Verba Scripta

Άλλα

Τουριστικά κείμενα, μετάφραση ιστοσελίδων, φοιτητικές εργασίες, Επισημείωση-Apostille (Σφραγίδα Χάγης), συστατικές επιστολές, γενικές επιστολές, λογαριασμοί κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, βιογραφικά σημειώματα, άρθρα εφημερίδων/περιοδικών, κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣΣτην Verba Scripta δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητό σας,
σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας.


Μεταφραστικοί Σύλλογοι