Το μεταφραστικό γραφείο Verba Scripta, με έδρα τον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, διευθύνεται από τον Γρηγόριο Γλυμίτσα, επίσημο μεταφραστή, πτυχιούχο του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, τακτικό μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου (ΠΕΕΜΠΙΠ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών (ΠΕΜ), μέλη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφραστών (FIT), διαπιστευμένο μεταφραστή του Γενικού Προξενείου της Γερμανίας και της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη.

Οι μεταφράσεις του Γραφείου επικυρώνονται επίσημα με τη σφραγίδα της ΠΕΕΜΠΙΠ, αλλά και από δικηγόρο, εφόσον κριθεί αναγκαίο ανάλογα με την εκάστοτε περίσταση (π.χ. προκηρύξεις/διαγωνισμοί ΑΣΕΠ).

Το Γραφείο διαθέτει παράλληλα ένα ευρύ δίκτυο αξιόλογων, καταξιωμένων και καταρτισμένων συνεργατών, τόσο επαγγελματιών μεταφραστών όσο και φιλολόγων, με σκοπό την κάλυψη των μεταφραστικών αναγκών σε μια γκάμα γλωσσών (ευρωπαϊκών και μη).

Το Γραφείο ιδρύθηκε σε μια περιοχή των δυτικών συνοικιών όπου κάτι αντίστοιχο δεν προϋπήρχε, έχοντας υπόψη τη σπουδαιότητα των μεταφραστικών απαιτήσεων που καθορίζονται από τους ρυθμούς της αγοράς σε έναν κυκεώνα ραγδαίων εξελίξεων, και για αυτόν το λόγο φιλοδοξεί να κερδίσει το στοίχημα και σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο με πολλή αφοσίωση, οργανωτικότητα και επαγγελματισμό.

Συνεπώς, με γνώμονα την έγκυρη και τεκμηριωμένη πληροφόρηση και έγκαιρη εξυπηρέτηση των πολιτών, με σεβασμό στις επιθυμίες τους, το Γραφείο λειτουργώντας ως δίαυλος επικοινωνίας προσφέρει μεταφράσεις υψηλής ποιότητας, με εχεμύθεια και σε προσιτές τιμές, με κύριο μέλημα την υποστήριξη και διευκόλυνση των πελατών του ως προς τις συναλλαγές τους με κάθε είδους υπηρεσία και οργανισμό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Photo Gallery