Ο Γρηγόριος Γλυμίτσας, υπεύθυνος του Γραφείου Verba Scripta, ως μέλος ο ίδιος της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου (ΠΕΕΜΠΙΠ), μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νομικών Διερμηνέων και Μεταφραστών (EULITA), και της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών (ΠΕΜ), μέλη της FIT και της EULITA, εγγυάται την ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη παροχή επίσημων και επικυρωμένων μεταφράσεων από την Αγγλική, Γερμανική και Γαλλική προς την Ελληνική Γλώσσα και αντιστρόφως, αλλά και μεταξύ των ξένων γλωσσών, αποδεκτών από φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Με πείρα στο μεταφραστικό χώρο (ως ελεύθερος επαγγελματίας και ως μισθωτός υπάλληλος), αναλαμβάνουμε στην προκαθορισμένη προθεσμία τη μετάφραση των εγγράφων σας, είτε είστε φυσικό πρόσωπο είτε εταιρεία, σε μια πληθώρα από τομείς/κατηγορίες, όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

 • Δημόσια Έγγραφα: πιστοποιητικά γέννησης, βάπτισης, γάμου, θανάτου, οικογενειακής κατάστασης, ποινικά μητρώα, βεβαιώσεις Δήμων, Υπηρεσιών (ΔΟΥ, ΔΕΗ, ΕΥΑΘ), Οργανισμών (ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ), Τραπεζών, διπλώματα οδήγησης, άδειες άσκησης επαγγέλματος, ταυτότητες/διαβατήρια, άδειες παραμονής, πιστοποιητικά στρατολογίας, υπεύθυνες δηλώσεις, ΦΕΚ
 • Σχολικές βεβαιώσεις και Πανεπιστημιακά Πτυχία-Διπλώματα: απολυτήρια Γυμνασίου/Λυκείου, αποδεικτικά σπουδών (δημόσιος και ιδιωτικός φορέας), αναλυτική βαθμολογία, βεβαιώσεις σπουδών, παράρτημα διπλώματος
 • Νομικά έγγραφα: δικαστικές αποφάσεις, πληρεξούσια, πρακτικά δικαστηρίων, καταστατικά εταιρειών-σωματείων, διάφοροι τύποι συμφωνητικών/συμβάσεων/συμβολαίων, πιστοποιητικά ΓΕΜΗ, συμβολαιογραφικές πράξεις, κτηματολογικά αποσπάσματα
 • Οικονομικά έγγραφα: φορολογικές δηλώσεις, αποδείξεις/ τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, ισολογισμοί, λοιπές βεβαιώσεις ΔΟΥ
 • Ιατρικά έγγραφα: ιατρικές αποδείξεις, γνωματεύσεις/εκθέσεις, εργαστηριακές εξετάσεις (εξετάσεις αίματος), βιβλιάρια υγείας κι εμβολίων
 • Άλλα: τουριστικά κείμενα, μετάφραση ιστοσελίδων, φοιτητικές εργασίες, Επισημείωση-Apostille (Σφραγίδα Χάγης), συστατικές επιστολές, γενικές επιστολές, λογαριασμοί κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, βιογραφικά σημειώματα, άρθρα εφημερίδων/περιοδικών, κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Λόγω όμως των απίστευτα γρήγορων εξελίξεων, απαιτήσεων και αναγκών γύρω από θεματικούς κλάδους που συνεχώς αναπτύσσονται, παρατηρείται αυξημένη ζήτηση για μετάφραση σε μια ποικιλία ειδών κειμένων, ακόμη και σε γλώσσες μη ευρέως ομιλούμενες (στοιχεία διαγλωσσικότητας και πολυπολιτισμικότητας). Προκειμένου λοιπόν να αποφευχθεί στο μέτρο του εφικτού ένας τυχόν γλωσσικός περιορισμός, το Γραφείο αναλαμβάνει χάρη σε ένα δίκτυο πολύτιμων συνεργατών, φυσικών ομιλητών, τη μετάφραση των κειμένων/εγγράφων σας και στις ακόλουθες γλώσσες:

 • Αλβανικά
 • Βοσνιακά
 • Βουλγάρικα
 • Γεωργιανά
 • Ιταλικά
 • Ισπανικά
 • Κροατικά
 • Ολλανδικά
 • Ουκρανικά
 • Πολωνικά
 • Ρουμάνικα
 • Ρωσικά
 • Σέρβικα
 • Σκοπιανά
 • Σουηδικά
 • Τσέχικα
 • Τούρκικα