Πολιτική Επεξεργασίας​ ​& Προστασίας Δεδομένων ​Προσωπικού Χαρακτήρα (σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) μέσω της ιστοσελίδας μας​.

​Το Γραφείο μας (Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Γρηγόριος Γλυμίτσας) συλλέγει και αποθηκεύει, μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για μεταφραστικούς σκοπούς (απάντηση σε ερωτήσεις, αιτήματα κοστολόγησης των προς μετάφραση εγγράφων και σχόλια ενδιαφερομένων που αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας).